Az anyát és a magzatot érő stresszállapotok hosszan tartó hatásai

A felnőttkori betegségek és a magzati fejlődés kapcsolata

Az anyát és a magzatot érő stressz állapotok hosszan tartó hatásai

 

Az anyát és a magzatot érő stressz állapotok hosszan tartó hatása megnyilvánulhat a felnőttek anyagcsere-betegségeiben. A perinatalis stressz a magzatban olyan adaptációs folyamatokat in­dít el, amelyek a szöveti struktúrák, a hormon­szabályozások megváltozását és a növekedés re­tardációját eredményezhetik. A kis súlyú újszü­löttekben a glükokortikoid-, adrenalin- és inzu­linrezisztencia kialakulása postnatalisan elhízás­ra, 2-es típusú diabetes mellitusra és hyperto­niára hajlamosít. A kis súlyú újszülöttek száma nő, ezért a perinatalisan programozott felnőtt­kori betegségek megakadályozása egyre na­gyobb kihívást jelent az egészségügyi szolgálta­tások és a társadalom számára.

Az orvostudomány és a technika fejlődése napja- inkban lehetővé teszi, hogy az 500 grammnál (g) kisebb súlyú újszülöttek életben maradja­nak. Világszerte megfigyelhető a kis súlyú (<2500 g) újszülöttek számának a növekedése, ami az összes szü­letés közül az Amerikai Egyesült Államokban körülbe­lül 16%, az Európai Unióban körülbelül 6%, de Ma­gyarországon is körülbelül 10%. A kis súlyú újszülöt­tek többsége koraszülött. A perinatalis fejlődés során az anyát vagy a magzatot különböző hatások érik, ame­lyek hozzájárulhatnak az intrauterin testsúlynövekedés elmaradásához vagy a terminus előtti szülés elindításá­hoz. A perinatalis stresszhatások következménye meg­nyilvánulhat a magzati szövetek — a fokozott hormon­hatásokkal szemben kialakuló — érzékenységének a csökkenésében.

és a hormonális szabályozási rendsze­rek finom összehangolásának a megváltozásában. A kiváltódó folyamatoknak az a szerepük, hogy elősegítsék a magzat adaptációját, alkalmazkodását az őt ért károsodásokhoz, és biztosítsák számára az opti­mális fejlődéséhez szükséges körülményeket. Ezért a módosult „szöveti programozás” többnyire csak a születést követően mutatkozik meg: gyermekkorban vagy felnőttkorban kialakuló megbetegedések (elhízás, elmaradás a növekedésben, inzulinrezisztencia állapota, hypertonia, 2-es típusú cukorbetegség, szív- és érrend­szeri betegségek, pajzsmirigybetegségek és polycystás ovarium szindróma) képében.

Részlet: Dr. Molnár Ildikó: A felnőttkori betegségek és a magzati fejlődés kapcsolata. LAM 201;20(10):641-646.