A tartós stressz hatása

A tartós stressz hatása a szervezet védekezőképességére, a krónikus gyulladások és a daganatok kialakulására

Dr. Molnár Ildikó PhD.

 

“A stressz során a hypothalamus-hypophysis-mel­lékvese tengely és a szimpatikus, szenzoros idegrendszer aktiválódása glükokortikoidok, ka­techolaminok és egyéb aktív peptidek fokozott felszabadulását eredményezi. Az immunkompe­tens és a szöveti sejteken található specifikus glükokorti koid, corticotropin-releasing hormon és hisztamin, szubsztancia-P, noradrenalin, cal­citonin generelated peptid receptorok aktiváló­dása módosítja a rnacrophagok, lymphocyták és a szöveti sejtek citokin termelését. A lokális hor­monhatások szerepet játszanak a hízósejtek degranulációjában, ezáltal a hisztamin felszabadu­lásában és a neurogén gyulladásokban. A tartós, krónikus gyulladások elősegítik a daganatok ki­alakulását, amelyben a tumorhoz társult macro­phagoknak jelentős szerepük van. A daganatok kialakulásában kimutatható a neuronalis im­rnun- és endokrin rendszerek közötti összhang zavara.

Stressz során a különböző hormonhatások, aktív faktorok és neuronalis hálózatok aktiválják az egymással szoros kölcsönhatásban lévő agyi és perifériás endokrin szerveket, például a hypothalamus­ hypophysis-mellékvese (hypothalarnic-pit ui tary-adre­nal: HPA) tengelyt és a szimpatikus idegrendszert al­kotó pre-, posztganglionáris ganglionokat és idegros­tokat. Mindkét esetben — a centrális és perifériás stresszválaszban — jelentősen megemelkednek a stressz­hormonok, a kortízol és a katecholaminok szintjei, ami egyidejűleg számos citokin és reaktív oxigéngyök fel­szabadulásával jár együtt. Meta analízises vizsgálattal igazolták, hogy a HPA-tengely és az adrenomedulláris kapcsolat erősebb, mint a simpaticoadrenalis és az adrenomedullaris rendszerek közötti kapcsolat. A szervezet sejtjeinek felszínén különböző specifikus re­ceptorok találhatók, például a G-protein-receptorok­hoz tartozó hormon-, adrenerg és adenozin recepto­rok, illetve tirozinkináz-receptorok. A receptorok aktiválódása a sejtekben szignálfolyamatokat indít el, ami számos aktív anyag képződését, receptorexp­ressziót vagy -gátlást eredményez.”

Részlet: Dr. Molnár Ildikó PhD.: A tartós stressz hatása a szervezet védekezőképességére. LAM 2010:20(1):31