A tartós stressz és annak háttere

Az atherosclerosis és a cardiovascularis károsodások kialakulásának neuroendokrin háttere tartós stresszben

 

A tartós stressz emelkedett kortizol- és kate­cholaminszintekkel, fokozott szimpatikus-szen­zoros idegrendszeri aktivitással jár. Ezek a neu­roendokrin változások direkt és indirekt módon befolyásolják a lipid- és a glüközanyagcserét, a gyulladásos immunreakciókat. A stresszhatások renin-angiotenzin rendszeren (RAS) keresztül közvetlenül érkárosító, atherosclerosist elindító tényezők. A RAS mellett, a monocyta-macro­phag, a szimpatikus-szenzoros idegrendszer ak­tivitása lokális cardiovascularis gyulladáshoz és sejthypertrophiához vezet. A G-protein típusú adrenerg és a tirozinkináz receptorok közötti transzaktiváció, illetve a fVl- és 132-adrenerg re­ceptorok közötti „switching” fontos szerepet ját­szik a cardialis hypertrophia, a szívelégtelenség kialakulásában. Minden olyan tartós neuroen­dokrin betegségben gondolni kell a cardiovas­cularis károsodások kialakulására, amelyek fo­kozott szimpatikus idegrendszeri aktivitással jár­nak.

A szimpatikus idegrendszer aktivitása és a car­dialis működés között szoros a kapcsolat. A szív igen gazdag szimpatikus beidegzésű szerv, jelentős a noradrenalin és a neurotrop faktor, NGF (idegi növekedési faktor) szöveti előfordulása. Az endokrin betegségekben termelődő és a kerin­gésbe jutó hormonok sok esetben képesek a eardialis szimpatikus idegrostok aktivitásának fokozására vagy csökkentésére. A stressz folyamatában a hypo­thalamus-hypophysis-rnellékvese (HPA) tengely akti­vitása a kortizol és katecholaminok (adrenalin, norad­renalin) fokozott felszabadulásával jár. Ugyanakkor a HPA-tengely aktivitását a eitokinek [interleukinok: IL-6; TNF-ec (tumornekrózis-faktor-)] is ki­válthatják, amelyek nagy számban képződnek helyileg az immunreakciókban és a gyulladásokban. A cardiovascularis megbetegedések rizikótényezői közé számos neuroendokrin folyamat, illetve stressz­hormon hatása sorolható.

 

Részlet: Dr. Molnár Ildikó PhD.: Az atherosclerosis és a cardiovascularis károsodások kialakulásának neuroendolcrin háttere. LAM 2010;20(3-4)1 71-178.