A krónikus stressz és a depresszió

A krónikus stressz és a depresszió, az evészavarok pszichoendokrin vonatkozásai

Az agy nemcsak központi szerve, hanem cél­szerve is a stresszfolyamatoknak. Krónikus stresszben a meggyengülő allostasis, vagyis az egyén adaptációs képessége számos szomatikus és pszichés betegség elindítója lehet. Az agy hormonok, neuropeptidek, monoaminok és cito­kinek hatásain keresztül vesz részt a stresszfolya­matok szabályozásában. Számos endokrin be­tegségben vagy hormonális változásokban kimu­tathatók a viselkedési, vegetatív és emocionális zavarok, ami bizonyos esetekben pszichés zava­rokhoz, például depresszióhoz vezethet. A pszi­chiátriai betegek gyógyszeres kezelésében is megmutatkozik az endokrin háttér szerepe, gon­doljunk például a szelektív szerotoninreuptake­gátiókra, az ösztrogén- vagy levotiroxinszubszti­túcióra.

A bemutatott pszichoendokrin kórképeket, az eltérő depresszióformákat és az evészavarokat (anorexia és buiirnia nervosa) gyakoriságuk és az életet veszélyeztető tulajdonságuk miatt emeltük ki. Ismertetésük e betegségek korai felismerését és kezelését kívánja segíteni, ezáltal elősegítve, hogy részét képezzék a mindennapi orvosi gya­korlatnak

A stressz biztosítja a szervezet alkalmazkodását az őt körülvevő környezeti tényezők és a belső, idegrendszeri, cardiovascularis, vegeta­tív, immun-, endokrin és rnetabolikus rendszerek kivál­totta reakciókra. Az agy központi szerepet játszik a stressz folyamatainak a szabályozásában: a stressz legalsó agyi központjai a hypothalamusban és az agy­törzsben találhatók, a hippocampus, praefrontalis corticalis struktúrák, amygdala átkapcsoló szerepet ját­szanak a hypothalamus-pituitaer-adrenalis (HPA) ten­gely aktivitásának generalizálásában. A stressz ezáltal nemcsak szomatikus tünetekkel, hanem pszichés, ve­getatív és magatartásbeli reakciókkal is együtt jár. Az agy nemcsak központi szabályozószerve a stressz fo­lyamatainak, hanem célszerve is.

Dr. Molnár Ildikó PhD.: A krónikus stressz és a depresszió, az evészavarok pszichoendokrin vonatkozásai. LAM 2010;20(5):291-296.